ทรายถม

ทรายถม

ผลิตภัณฑ์ทราย

เป็นทรายที่ปราศจากก้อนดินเหนียว และเศษวัชพืช เหมาะสำหรับงานถมปรับระดับ ตามมาตรฐานกรมทางหลวง

คุณลักษณะของทรายถม
(มาตรฐานกรมทางหลวง ทล.-ม.103/2532)

คุณลักษณะของทรายถม
(มาตรฐานกรมทางหลวง ทล.-ม.103/2532)
อนุภาคขนาดโตสุด
< 9.5 mm. (3/8")
ปริมาณฝุ่น
< 25%
ค่า CBR @95%
> 10%
การใช้งาน
ใช้สำหรับงานถมที่ดินเพื่อปรับระดับในการก่อสร้างทั่วไป