หินคลุก

หินคลุก

ผลิตภัณฑ์หิน

เป็นหินโม่มวลรวม ซึ่งมีเนื้อแข็ง เหนียว ไม่ผุ สะอาด ปราศจากวัสดุอื่นเจือปนและมีขนาดคละกันจากใหหญ่ไปหาเล็กอย่างสม่ำเสมอ ตามมาตรฐานกรมทางหลวงสามารถใช้เป็นวัสดุชั้นพื้นทาง หรืองานถมปรับระดับเพื่อการก่อสร้างทั่วไป

คุณลักษณะของหินคลุก
(มาตรฐาน AASHTO M-147, มาตรฐานกรมทางหลวง)

ขนาดตะแกรง

ร้อยละที่ผ่านตะแกรงโดยมวล

  Grade A Grade B Grade C
50.0 mm (2")
100 100 -
25.0 mm (1")
- 75 - 95 100
9.5 mm (3/8")
30  - 65 40 - 75 50 - 85
4.75 mm (#4)
25 - 55 30 - 60  35 - 65
2.00 mm (#10)
15 - 40 20 - 45 25 - 50
0.45 mm (#40)
8 - 20 15 - 30 15 - 30
0.075 mm (#200)
2 - 8 5 - 20 5 - 15
คุณสมบัติทางด้านความคงทนของวัสดุหินคลุก
ค่าความสึกหรอของหินโดยเครื่องลอสแองเจอลิส
<40%
ค่า CBR @ 95%
>80%
ค่าความคงทนของมวลรวม
<9%
การใช้งาน
  • ใช้สำหรับงานชั้นพื้นทางในงานก่อสร้างถนน 
  • ใช้สำหรับงานถม/บดอัด เพื่อปรับระดับในงานก่อสร้างทั่วไป