หินฝุ่นคัดขนาด 0-5 มม.

หินฝุ่นคัดขนาด 0-5 มม.

ผลิตภัณฑ์หิน

หินฝุ่นคัดขนาด 0-5 มม. ผลิตภัณฑ์หิน เป็นหินที่ผ่านการย่อย และร่อนคัดแยกขนาด ซึ่งปราศจากก้อนดิน หรือวัสดุอื่นเจือปน โดยหินที่ได้มีขนาดเล็กกว่า 5.0 มิลลิเมตร เหมาะสำหรับนำไปใช้เป็นส่านผสมในคอนกรีตงานแอสฟัลต์ คอนกรีตบล็อก

คุณลักษณะชองหินฝุ่นคัดขนาด 0-5 มม.
(มาตรฐาน BS 882 : Crushed Rock Fines)

ขนาดตะแกรงมาตรฐาน
ร้อยละที่ผ่านตะแกรง (%)
3/8” (9.5 mm.)
100
#4 (4.75 mm.)
89 - 100
#8 (2.36 mm.)
60 – 100
#16 (1.18 mm.)
30 - 100
#30 (0.6 mm.)
15 - 100
#50 (0.3 mm.)
5 - 70
#100 (0.15 mm.)
0 - 20
ปริมาณฝุ่น
(Material finer than 75 µm)
<15.0%
ค่าความถ่วงจำเพาะ
(Specific Gravity)
2.68 - 2.70
สารอินทรีย์เจือปน
(Organic Impurities)
Standard Color No.1
การใช้งาน
  • ใช้สำหรับส่วนผสมของคอนกรีตบล็อก
  • ใช้สำหรับผสมแทนทรายในงานคอนกรีตผสมเสร็จ
  • ใช้สำหรับงานแอสฟัลต์
  • ใช้สำหรับงานถมชั้นรองพื้นทางของถนน
  • ใช้สำหรับถมที่ หรือการปรับระดับ